Om te beginnen is dit goed om te weten in het oerwoud dat zorgverzekeringen heet: Het eigen risico geldt alleen voor zorg in de basisverzekering, behalve voor de huisarts. Voor Fysiotherapie betaal je dus geen eigen risico, omdat het meeste in de aanvullende verzekering zit voor mensen boven de 18 jaar. Ook voor de alternatieve geneeswijzen hoef jenooit eigen risico te betalen.

Uizonderingen waarbij wel het eigen risico voor Fysiotherapie geldt:

  • de eerste 20 behandelingen bij chronische aandoeningen
  • mensen tot 18 jaar
  • 36 behandelingen bij etalagebenen.

Voor 2018 zijn door ons contracten afgesloten met de volgende verzekeraars:
Avéro Achmea met labels: 

De Friesland Zorgverzekeraar

Pro Life

FBTO

Ik! (label van volmacht IAK)

Interpolis

Kiemer

OZF Achmea

Pro Life

YouCare (gestopt per 2017)

Ziezo (Zilveren Kruis)

Zilveren Kruis Achmea

Coöperatie VGZ UA

VGZ met labels:

Bewuzt
Besured

De Goudse

IZA Cura (gestopt per 2016)

IZZ Zorgverzekeraar

Promovendum

National Acedemic

Univé

ZEKUR

VGZ

UMC

Menzis U.A. met haar labels:

Anderzorg

Azivo (gestopt per 2017)

Hema

Menzis

PMA

DSW Zorgverzekeraar met labels:
DSW
Stad Holland

inTwente

ONVZ Zorgverzekeraar met haar labels:

ONVZ
PNOzorg

VvAA

Wij staan echter pal achter het opheffen van de zorg als markt, want er is geen markt. De verzekeraar dicteert en dirigeert. Het is een heilloze weg.  Zie hierover onze blogs.

Wij hebben over alle ontwikkelingen gepubliceerd in gzndhdszrg.nl

Wij vinden namelijk dat een Zorgverzekeraar niet op de stoel thuis hoort van een behandelaar.

CZ en de andere verzekeraars zetten middels hun contracten de kwaliteit te ver onder druk. Wij hebben enige tijd geleden de CEO van CZ hierop aangesproken en hebben hem geinformeerd dat CZ zich niet houdt aan datgene wat Minister Schippers in de Tweede Kamer zei: Op basis van de zorgvraag van de patiënt is het aan de professional om te oordelen of fysiotherapie de in te zetten behandeling is en hoeveel behandelingen hij of zij nodig acht”.

Dit is hun antwoord:

“In afwijking van de antwoorden van de Minister op de Kamervragen past CZ de behandelindex dus toe als selectie criterium voor de soort overeenkomst. Concluderend er is geen aanleiding om af te wijken van ons beleid en handhaven het door ons gedane aanbod”

Wilt u dus zeker weten dat u de behandelingen kunt krijgen die u nodig hebt, dan is het afsluiten van een verzekering bij CZ dus niet verstandig want CZ zegt, dat zij het aantal behandelingen die een patient ontvangt zeker weten als selectie criterium hanteert voor het tarief dat zij aanbieden aan iedere Fysiotherapie praktijk, wat de Minister er ook over zegt.

Wij hebben daarom besloten met CZ in 2017 en zullen ook in 2018 geen contract meer af te sluiten omdat de noodzakelijke zorg binnen hun overeenkomst niet meer gegeven kan worden.

Wij verwachten om de kwaliteit van onze behandeling te kunnen handhaven en ook de individuele zorg en aandacht te kunnen borgen dat wij vanaf 2019 met steeds minder verzekeraars contracten zullen afsluiten. Het belang van een restitutiepolis in dit verband belichten wij verderop in dit artikel. In 2018 sluiten wij dus behalve met CZ met de andere verzekeraars nog wel contracten af. Op dit moment hebben wij een vraag uitgezet bij het NZA over vaagheden in de AV polissen. Hebben wij antwoord dan informeren wij u.

Wat betekent dit alles als je toch nog bij CZ en haar labels: DeltaLloyd en Ohra en verzekerd bent?

Ben je verzekerd bij CZ of haar labels en wil je dit ook in 2018 blijven, dan blijf je vanzelfsprekend van harte welkom in onze praktijk. Je ontvangt dan na iedere behandeling een factuur van ons. De factuur kun je indienen bij je zorgverzekeraar. De kosten worden afhankelijk van de door jou gekozen aanvullende verzekering volledig marktconform ( bij restitutie polis ) of gedeeltelijk bij andere polis, vergoedt. CZ wil dan echter wel dat je een verwijzing van de huisarts vraagt als je naar een zorgaanbieder wilt die geen contract met ze heeft afgesloten, maar op die wijze regeert CZ niet meer over hoeveel behandelingen u nodig heeft maar u en de Fysiotherapeut.

NIEUWS over de restitutie polis.

Sluit je een restitutie polis af dan zal de Verzekeraar het tarief aan je dienen te vergoeden, ook van een niet gecontracteerde fysiotherapeut, of andere niet gecontracteerde zorgverlener

Let dus goed op! Deze nieuwe informatie over de restitutiepolis in de aanvullende polissen is de moeite waard. De regels zijn namelijk aangescherpt te gunste van diegenen met een restitutie polis.

In 2016 betaalden verzekeraars bij een restitutie nog wel eens max.75 of 80 % van een door hen vast te stellen tarief. Dat mag in 2017 niet meer. Dan moet het echt 100% van het marktconforme tarief zijn.

Regels restitutiepolis aangescherpt door de Nederlandse Zorg Autoriteit.

Een restitutiepolis wordt de enige aanvullende polis, die ook het tarief van een niet gecontracteerde zorgverlener voor 100% marktconform, zal dienen te vergoeden en je hebt altijd vrije keus van behandelaar.

Restitutie polis  2017 en 2018

Als een verzekeraar lagere zorgkosten wil vergoeden dan het marktconform tarief, dan mag hij dat niet meer doen als je een zuivere restitutiepolis afsluit.

Dat mag de verzekeraar nog wel doen bij een combinatiepolis, natura- of de budgetpolis. Dan krijg je of maximaal 75 tot 80% van het door de verzekeraar bepaalde tarief vergoed, en dat kan dan weer per verzekeraar en per polis verschillen. Of je krijgt zelfs helemaal niets vergoed en je hebtdan ook geen vrije keuze in  behandelaar.Vandaar dat de restitutie polis dan ook de duurste is.

Reden hiervoor zijn nieuwe regels van de Nederlands Zorgautoriteit (NZa). Zo wil de NZa dat het voor verzekerden duidelijker wordt wat ze vergoed krijgen als ze een restitutiepolis afsluiten. Het gevolg is waarschijnlijk dat de premieverschillen tussen restitutie- en naturapolissen in 2017 en 2018 groter worden dan ze op dit moment zijn. DSW heeft al aangegeven dat zij hun restitutiepolis voortaan onder de naam combinatiepolis aanbieden. DSW betaalt dan dus niet marktconform bij ongecontracteerde zorg.
Verschillende tarieven
Zorgverzekeraars met een restitutiepolis vergoeden op dit moment verschillende tarieven aan verzekerden. Ze moeten het marktconforme tarief vergoeden voor niet-gecontracteerde zorg. Maar sommige verzekeraars bepalen zelf wat dat marktconforme tarief is.

Eenduidig marktconform tarief

Heb je in 2018 een restitutiepolis ? Dan bestaat er in de praktijk een kleine kans dat je alsnog een deel van de rekening voor niet-gecontracteerde zorg moet betalen. Dat is niet de bedoeling van een restitutiepolis. Daarom wil de NZa dat alle restitutieverzekeraars in 2017 en wij nemen aan ook voor 2018 de term ‘marktconform tarief’ op de dezelfde manier uitleggen en hanteren: het (redelijke) tarief dat een niet-gecontracteerde zorgverlener in rekening brengt.

Een combinatie polis  in de aanvullende verzekering is dus geen restitutie polis! Alleen als er restitutie staat is het een echte aanvullende restitutie polis.

We hopen dat je er uit komt. Het lijkt wel alsof de vergelijkingssites zelfs ook nog onoverzichtelijker zijn geworden.

Ons advies: kies een passende aanvullende dekking voor de zorg die voor jou belangrijk is. 

Realiseer je ook dat je met jouw aanvullende verzekering ook vergoeding ontvangt voor onze alternatieve geneeswijzen. Lees wel de kleine lettertjes. Wij zijn voor deze geneeswijzen aangesloten aangesloten bij NVST en MBOG daardoor worden de behandelingen door de meeste verzekeraars gedeeltelijk of volledig vergoedt.

Sluit je geen aanvullende verzekering af dan gelden de tarieven 2018, zoals deze  op de website en in de wachtkamer gepubliceerd zullen worden. 


Van de consumentenbond: 

“Ruim driekwart van de zorgverleners die met zorgverzekeraars contracten sluit, kan door beperkende voorwaarden van zorgverzekeraars steeds vaker niet de behandeling geven die zij als professional nodig acht. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond en zorgverlenersorganisatie VvAA. 

 Patiënten krijgen hierdoor vaak niet de zorg die zij nodig hebben: behandelingen worden onder druk van zorgverzekeraars ingekort en patiënten krijgen niet de meest geschikte medicijnen.”

HET ROER MOET DUS OM !


Share Button