Om te beginnen is dit goed om te weten in het oerwoud dat zorgverzekeringen heet: Het eigen risico geldt alleen voor zorg in de basisverzekering, behalve voor de huisarts. Voor Fysiotherapie betaal je dus geen eigen risico, omdat het meeste in de aanvullende verzekering zit voor mensen boven de 18 jaar. Ook voor de alternatieve geneeswijzen hoef je nooit eigen risico te betalen.

Uizonderingen waarbij wel het eigen risico voor Fysiotherapie geldt:

  • de eerste 20 behandelingen bij veel chronische aandoeningen
  • Fysiotherapie in de basisverzekering, enige chronische aandoeningen
  • mensen tot 18 jaar
  • 36 behandelingen bij etalagebenen.

Voor 2019 zijn door ons contracten afgesloten met de volgende verzekeraars:
Avéro Achmea met labels: 

De Friesland Zorgverzekeraar

Pro Life

FBTO

Ik! (label van volmacht IAK)

Interpolis

Kiemer ( gestopt )

OZF Achmea

Pro Life

YouCare (gestopt per 2017)

Ziezo (Zilveren Kruis)

Zilveren Kruis Achmea

Coöperatie VGZ UA

Menzis U.A. met haar labels:

Anderzorg

Azivo (gestopt)

Hema

Menzis

PMA

DSW Zorgverzekeraar met labels:
DSW
Stad Holland

inTwente

ONVZ Zorgverzekeraar met haar labels:

ONVZ
PNOzorg

VvAA

Wij staan echter pal achter het opheffen van de zorg als markt, want er is geen markt. De verzekeraar dicteert en dirigeert. Het is een heilloze weg.  Zie hierover onze blogs.

Wij hebben over alle ontwikkelingen gepubliceerd in gzndhdszrg.nl

Wij vinden namelijk dat een Zorgverzekeraar niet op de stoel thuis hoort van een behandelaar.

CZ met haar labels, Caresq, VGZ en ENO en ZZ zetten middels hun contracten de kwaliteit te ver onder druk. De in hun wurgcontracten aangeboden voorwaarden, die de behandel vrijheid inperken, de privacy onder druk zetten en de ver onder de kostprijs liggende tarieven, bieden geen ruimte meer voor kwaliteit van zorg.

Enige tijd geleden hebben wij ondermeer de CEO van CZ hierop aangesproken en hebben hem geinformeerd dat CZ zich niet houdt aan datgene wat toenmalig Minister Schippers in de Tweede Kamer zei: Op basis van de zorgvraag van de patiënt is het aan de professional om te oordelen of fysiotherapie de in te zetten behandeling is en hoeveel behandelingen hij of zij nodig acht”.

Dit is het antwoord geweest van ondermeer CZ:

“In afwijking van de antwoorden van de Minister op de Kamervragen past CZ de behandelindex dus toe als selectie criterium voor de soort overeenkomst. Concluderend er is geen aanleiding om af te wijken van ons beleid en handhaven het door ons gedane aanbod”

Wilt u dus zeker weten dat u de behandelingen kunt krijgen die u nodig hebt en waarvoor u een polis dacht afgesloten te hebben, dan is het afsluiten van een verzekering bij CZ, VGZ, ZZ en ENO en Caresq met hun labels dus niet verstandig.

U HEEFT NU NOG TIJD OM EEN ANDERE VERZEKERAAR TE KIEZEN

Wij verwachten om de kwaliteit van onze behandeling te kunnen handhaven en ook de individuele zorg en aandacht te kunnen borgen dat wij met steeds minder verzekeraars contracten zullen afsluiten. Het belang van een restitutiepolis in dit verband belichten wij verderop in dit artikel.

Vergoeding van Fysiotherapie als wij geen contract hebben afgesloten.

Wat betekent dit alles als je toch nog bij een door ons niet gecontracteerde verzekeraar verzekerd bent?

Je blijf vanzelfsprekend van harte welkom in onze praktijk. Je ontvangt dan na iedere behandeling een factuur van ons. De factuur kun je indienen bij je zorgverzekeraar. De kosten worden altijd afhankelijk van de door jou gekozen aanvullende verzekering volledig marktconform ( bij restitutie polis ) of gedeeltelijk bij andere polis, vergoedt. De vergoeding zit dan tussen 70% en 100% van het door de Verzekeraar gehanteerde tarief. Dus u krijgt altijd een deel van de behandeling vergoedt.

De restitutie polis.

Sluit je een restitutie polis af dan zal de Verzekeraar het tarief aan je dienen te vergoeden, ook van niet gecontracteerde fysiotherapeut, of andere niet gecontracteerde zorgverlener. Je bent ook vrij zelf een zorgverlener te kiezen.

Let dus goed op! Deze nieuwe informatie over de restitutiepolis in de aanvullende polissen is de moeite waard. De regels zijn namelijk aangescherpt te gunste van diegenen met een restitutie polis.

In 2016 betaalden verzekeraars bij een zuivere restitutie polis nog wel eens max.75 of 80 % van een door hen vast te stellen tarief. Dat mag niet meer. Dan moet het echt 100% van het marktconforme tarief zijn.

Regels restitutiepolis aangescherpt door de Nederlandse Zorg Autoriteit.

Een restitutiepolis wordt de enige aanvullende polis, die ook het tarief van een niet gecontracteerde zorgverlener vaak voor 100% marktconform, zal vergoeden en je hebt altijd vrije keus van behandelaar.

Restitutie polis 2019

Als een verzekeraar lagere zorgkosten wil vergoeden dan het marktconform tarief, dan mag hij dat niet meer doen als je een zuivere restitutiepolis afsluit.

Je krijgt in elk geval 70 % tot 100% van het door de verzekeraar bepaalde tarief vergoed, en dat kan dan weer per verzekeraar en per polis verschillen. De moeite waard om de vergoedingen ook bij niet gecontracteerde Fysiotherapie te controleren. Steeds meer Fysiotherapeuten sluiten geen contract meer af omdat er geen kwaliteit meer geborgd kan worden voor de meer dan 30% onder de kostprijs liggende vergoeding die een Zorgverzekeraar nog maar biedt binnen contract.

De verzekeraar biedt bij een combinatiepolis noch bij budgetpolissen vrije keuze in behandelaar. Vandaar dat de restitutie polis dan ook wat duurder is.

De Nederlandse zorgautoriteit wil graag dat het voor verzekerden duidelijker wordt wat ze vergoed krijgen als ze een restitutiepolis afsluiten. Het gevolg is waarschijnlijk dat de premieverschillen tussen restitutie- en naturapolissen groter worden dan ze op dit moment zijn. Ze hebben alleen geen invloed op de aanvullende verzekering. Dus vergoedingen controleren voor belangrijke zorg voor U in de AV is voor afsluiten nuttig.

Ook veranderen er weer dekkingen in de AV die u al heeft lopen in 2019 dus vergelijken is belangrijk.

Verschillende tarieven

Zorgverzekeraars met een restitutiepolis vergoeden op dit moment verschillende tarieven aan verzekerden. Ze moeten het marktconforme tarief vergoeden voor niet-gecontracteerde zorg. Maar sommige verzekeraars bepalen zelf wat dat marktconforme tarief is.

We hopen dat je er uit komt. Het lijkt wel alsof de vergelijkingssites zelfs ook nog onoverzichtelijker zijn geworden.

Ons advies: kies een passende aanvullende dekking voor de zorg die voor jou belangrijk is. 

Realiseer je ook dat je met jouw aanvullende verzekering ook vergoeding ontvangt voor onze alternatieve geneeswijzen. Lees wel de kleine lettertjes. Wij zijn voor deze geneeswijzen aangesloten aangesloten bij MBOG en KAB daardoor worden de behandelingen door de meeste verzekeraars gedeeltelijk of volledig vergoedt. Behalve door CZ.

Sluit je geen aanvullende verzekering af dan gelden de tarieven 2019 , zoals deze op de website en in de wachtkamer gepubliceerd zullen worden.


Van de consumentenbond: 

“Ruim driekwart van de zorgverleners die met zorgverzekeraars contracten sluit, kan door beperkende voorwaarden van zorgverzekeraars steeds vaker niet de behandeling geven die zij als professional nodig acht. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond en zorgverlenersorganisatie VvAA. 

 Patiënten krijgen hierdoor vaak niet de zorg die zij nodig hebben: behandelingen worden onder druk van zorgverzekeraars ingekort en patiënten krijgen niet de meest geschikte medicijnen.”

HET ROER MOET DUS OM !


Hier kunt u de zorgverzekeraars en hun labels controleren:

Share Button
Spring naar toolbar