Tarieven 2018

INDIEN U VERZEKERD BENT BIJ EEN VERZEKERAAR WAAR WIJ GEEN OVEREENKOMST MEE HEBBEN GESLOTEN, OF INDIEN U GEEN AANVULLENDE VERZEKERING HEEFT AFGESLOTEN DAN GELDEN DE ONDERSTAANDE TARIEVEN.

Onze praktijk heeft met de meeste Zorgverzekeraars een overeenkomst afgesloten voor 2018

VOOR  VERDERE BEPALINGEN VERWIJZEN WIJ U NAAR DE POLISVOORWAARDEN WELKE U HEBT ONTVANGEN VAN UW VERZEKERAAR.

WIJ BEHANDELEN U INDIVIDUEEL.

ZITTING FYSIOTHERAPIE € 42,75
TELEFONISCH CONSULT € 18,-
SCREENING (DTF) € 18,-
INTAKE NA SCREENING € 42,75
INTAKE NA VERWIJZING € 42,75
EENMALIG FYSIOTHERAPEUTISCH ONDERZOEK € 65,–
TOESLAG VOOR UITBEHANDELING € 25,-
DRY NEEDLING € 42,75
STRESS MANAGEMENT METBIOFEEDBACK € 75,-
SYNTHESE BEHANDELING per uur € 90.-
TOESLAG BUITEN REGULIERE WERKTIJDEN € 18,50
INRICHTINGSTOESLAG € 18,50
VERSTREKTE VERBAND- EN HULPMIDDELEN kostprijs
EENVOUDIGE, KORTE RAPPORTEN € 40,-
MEER GECOMPLICEERDE, TIJDROVENDE RAPPORTEN €105,-

FYSIO PLUS biedt een pakket aan behandel mogelijkheden in combinatie met personal coaching en de mogelijkheid tot vrij gebruik van de fitness faciliteiten. Dit pakket kunt u geheel afgestemd op uw wensen naar behoefte in overleg met uw fysiotherapeut samenstellen.

SPECIALISTISCHE BEHANDELINGEN:

ORTHOMOLECULAIR CONSULT   € 90.-

SOMA THERAPIE                               €  30.-

SEGMENTAAL                                    €  45.-
NEUROMUSCULAIR                         €  90.-

Haptonomischezwangerschapsbegeleiding 4 maal 3 kwartier  €360.- vanaf maand 5

Afhankelijk van uw aanvullende verzekering worden fysiotherapeutische behandelingen vergoed
Als u een aanvullende dekking hebt voor Alternatieve Geneeswijzen komen ook de Synthese behandelingen en Stress management, evenals Orthomoleculaire geneeskundige – Segmentale & Soma en Neuromusculaire behandelingen voor vergoeding in aanmerking, aangezien wij aangesloten zijn bij de, daarvoor door de ziektekostenverzekeraars, erkende Beroepsverenigingen.

Orthomoleculaire behandeling 1 uur

Segmentaal en Neuromusculair 1 uur of half uur.

Soma 25 min.

Met CZ hebben wij geen contract gesloten. U kunt de nota indienen bij CZ.

Gereserveerde tijd voor een behandeling, welke niet tenminste 24 uur van te voren is afgezegd, wordt in rekening gebracht.

LET OP: Niet-, of niet tijdig afgezegde afspraken mogen niet bij de zorgverzekering gedeclareerd worden en moeten daarom door u zelf betaald worden, te weten 100% van het geldende tarief.