Vergoedingen


Voor de meeste behandelingen en therapieën die wij u bieden is vergoeding uit de aanvullende verzekering beschikbaar. Fysiotherapie behandelingen vallen ook grotendeels onder de aanvullende verzekering. Orthomoleculaire, Neuro musculaire Soma&segmentale behandelingen vallen ook onder alternatieve geneeswijzen en worden via de aanvullende verzekering door de meeste zorgverzekeraars vergoed. Het brede scala aan beroepsorganisaties waar wij bij aangesloten zijn worden erkend door de meeste zorgverzekeraars, daarmee is vergoeding voor uw behandeling geborgd. De polis die u kiest bepaalt de beschikbare totale vergoeding. 

U hoeft geen eigen risico te betalen.

Kijk hier voor vergoedingen Fysiotherapie:

Kijk hier voor neuromusculaire behandelingen:

Kijk hier voor Othromoleculaire geneeskunde.
Bij overige vragen, neem gerust contact op. 

Na bestudering van aanvullende verzekeringen is qua vergoedingen en betaalbaarheid van de premie van onze behandelingen voor 2017  de “beste” keuze VGZ aanvullend beter € 17,99 per maand en VGZ aanvullend best € 30.14 per maand. Het dagmaximum voor alternatieve geneeswijzen is € 45.-

De Friesland: 

De AV extra kost € 22,95

Iets duurder dus dan de VGZ en het dag maximum voor alternatieve geneeswijzen is lager namelijk € 40.-

Wij ontvangen voor deze tip geen provisie van VGZ en de Friesland.

We hebben voor u de vergelijking gemaakt* via de zorgwijzer op basis van de zorgvormen die wij bieden en de vergoedingen daarvan.

Wij zijn Aangesloten bij:
K.N.G.F

M.B.O.G

N.V.S.T

SRBAG

RBCZ 

Dry Needling Nederland.
Tevens zijn wij B.I.G en C.K.R.geregistreerd.

 

KNGF Koninklijk genootschap voor Fysiotherapie
mbog Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde
SRBAG Stichting Registratie Beroepsbeoefenaren Aanvullende Gezondheidszorg
NVST-225 Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten
Dry Needling Dry Needling Nederland

                   

                                                        

* dit op basis van gegevens zoals deze beschikbaar waren. Aan dit advies kunnen geen rechten ontleend worden