Bij ons komen geregeld patiënten voor een second opinion. Zij komen uit zichzelf of op doorverwijzing van een huisarts, of specialist. Onder een second opinion wordt verstaan: de onafhankelijke beoordeling van een lichamelijke klacht door een andere therapeut dan de eigen therapeut. Het moet vooral worden gezien als een hulpmiddel bij het nemen van een weloverwogen besluit over de behandeling.

Onze senior consultant Kees van de Velden, kan U vanuit zijn jarenlange ervaring en brede deskundigheid adviseren. 
Wilt u meer informatie of heeft u vragen neem dan contact met ons op.

Share Button
Spring naar toolbar